Požiadavky a potreby našich zákazníkov sú čoraz náročnejšie, a preto je naším prvoradým cieľom ich uspokojenie. Medzi naše činnosti patrí aj zabezpečenie širokého spektra osvetlenia ako je osvetlenie miest a obcí alebo nasvietenie interiéru i exteriéru.

Osvetlenie miest a obcí

Súčasným veľkým problémom mnohých samospráv je kritický stav verejného osvetlenia. Bohaté referencie v rámci našich zrealizovaných projektov zaručia, že v tejto oblasti je spoločnosť IMAO výborným partnerom nie len pre celkovú rekonštrukciu. Dokazuje to aj práca nášho tímu s najmodernejším technickým a softvérovým vybavením. Klient získava vypracovanú svetelnú štúdiu, ktorá pomáha pri rozhodnutí sa pre správne riešenie. Okrem vypracovania projektu a návrhu najvhodnejšieho osvetlenia zabezpečujeme aj samotnú inštaláciu a zapojenie. V spolupráci s bankovými inštitúciami refinancujeme túto investíciu a samosprávy tak dostávajú šancu znížiť výdavky na osvetlenie miest a obcí. Verejné osvetlenie dopomáha ku zvýšeniu bezpečnosti v uliciach a ku zníženiu kriminality. Medzi naše služby patrí aj osvetlenie parkov, budov, historických pamiatok a mestotvorných prvkov.

Osvetlenie interiéru a exteriéru

Okrem osvetlenia miest a obcí sa v rámci projektov a elektroinštalácií venujeme aj realizácií osvetlenia interiéru i exteriéru. S ohľadom na technické normy a požiadavky sme schopní nasvietiť:

  • vonkajšie a vnútorné priestory budov,
  • športové ihriská a strediská,
  • výrobné haly,
  • obchodné centrá a podobne.

Náš tím sa postará nie len o vypracovanie projektu a návrhu vyhovujúceho a funkčného osvetlenia, ale aj o inštaláciu, vrátane dodania materiálu. O týchto skutočnostiach sa môžete presvedčiť na základe našich referencií: