IMAO katalógy, firemné materiály
Katalógna stiahnutie
IMAO katalóg
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie – Off grid systém
Haly a športoviská
Školy
Bioplynové stanice
Fotovoltické elektrárne 
Hybridný ohrev vody