Fotovoltická elektráreň

Fotovoltaika

Obnoviteľné zdroje energie sú hudbou súčasnosti a veríme, že i budúcnosti. S narastajúcou zemskou populáciou a s klesajúcim stavom zásob ropy či zemného plynu sa čoraz viac výskum a vývoj sústreďuje práve na oblasť obnoviteľných zdrojov. Fotovoltaické systémy, alebo inak povedané solárne systémy, nájdete na rovinatých poliach i strechách domov či priemyselných budov. Premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu zabezpečujú fotovoltaické panely rôznych rozmerov a výkonov. S inštaláciou týchto riešení máme niekoľkoročné skúsenosti a dovedna sme realizovali projekty s inštalovaným výkonom viac ako 90 MW.

zrealizovali sme projekty s inštalovaným výkonom viac ako

MW

Fotovoltaika – zemné inštalácie

Zemné inštalácie sú umiestňované na voľných priestranstvách. Pri inštalácií a projektovaní veľkých solárnych elektrární zohľadňujeme rôzne faktory ako je sklon konštrukcie či orientácia elektrárne vzhľadom k svetovým stranám. Solárny park predstavuje ekologický zdroj energie, ktorý pri svojom fungovaní nezaťažuje životné prostredie emisiami a dokáže zásobovať obce či celé mestá. Portfólio našich služieb zahŕňa vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu, vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy, inštaláciu fotovoltaickej elektrárne, pripojenie do siete, monitoring aj kompletný servis.

Fotovoltaika – strešné inštalácie

Výskum a vývoj fotovoltaických panelov, prispôsobovanie legislatívy smerom k väčšiemu využívaniu solárnej energie, aj to sú faktory, vďaka ktorým sa fotovoltaika stala cenovo dostupná. Na strechách domov, malých firiem či veľkých podnikov vyrastajú solárne elektrárne, ktoré majiteľom zabezpečujú energetickú sebestačnosť. Fotovoltaický systém na streche rodinného domu pokryje veľkú časť spotreby bežnej domácnosti. S inštaláciou týchto systémov máme bohaté skúsenosti a našich spokojných zákazníkov nájdete nielen doma, ale aj v zahraničí. 

Viac než 200 našich klientov pomocou obnoviteľných zdrojov vytvorených s IMAO electric, s.r.o. vyrobilo viac ako 90 MW, čo dokáže pokryť spotrebu 200 000 domácností. 

V našej ponuke nájdete fotovoltaické panely i všetky potrebné komponenty a príslušenstvo. Zabezpečiť dokážeme panely od rôznych výrobcov s rôznym výkonom a parametrami. Panely, ktoré máme skladom, si môžete prezrieť v našom e-shope