prenesená správa verejného osvetlenia

Prenesená správa verejného osvetlenia
Tak ako každá domácnosť aj mestá a obce na Slovensku hľadajú riešenia ako minimalizovať výdavky a ušetriť na verejných službách v prospech alokovania usporených prostriedkov do iných oblastí verejného života. Sústava verejného osvetlenia v meste alebo obci pohlcuje značnú časť rozpočtu a nevyhovujúci technický stav v mnohých obciach pridáva k platbám za odobratú elektrickú energiu aj vysoké výdavky na neustály servis a opravu svetelnej sústavy.
Niektoré obce sa púšťajú do náročných komplexných rekonštrukcií, ktoré vyžadujú vynaloženie veľkých finančných nákladov z rozpočtu v pomerne krátkom období, niektoré využívajú financovanie z bankových úverov a následne tzv. prenesenú správu verejného osvetlenia (PSVO).

Čo je PSVO?
Prenesená správa verejného osvetlenia je zmluvný vzťah medzi obcou a správcom verejného osvetlenia, ktorý zodpovedá za technický stav svetelnej sústavy v meste alebo obci. Správca verejného osvetlenia je po dobu trvania zmluvy zodpovedný za 100%-tný stav verejného osvetlenia. V prípade poruchy alebo havárie na verejnom osvetlení je povinnosťou správcu zabezpečiť vyhovujúci technický stav v čo najkratšom čase (spravidla do 24-48 hodín od nahlásenia poruchy). Náklady na servis a údržbu znáša správca verejného osvetlenia. Obec si v takomto prípade platí paušálny poplatok za správu osvetlenia pričom svetelná sústava zostáva po dobu trvania zmluvy majetkom obce. Obec vykonáva dozor nad prácou správcu a v prípade poruchy upozorňuje správcu na nedostatky vo verejnom osvetlení.

Výhody PSVO
Základnou a hlavnou výhodou prenesenej správy verejného osvetlenia je neustála garancia 100%-tného stavu svetelnej sústavy. Zmluva o presenej správe obsahuje presné podmienky v akých musí správca udržiavať verejné osvetlenie. Moderné technológie využívajúce LED osvetlenie dokážu regulovať intenzitu osvetlenia v rôznych častiach obce. Veľkou výhodou je teda prispôsobenie intenzity osvetlenia podľa potreby (obmedzenie intenzity v nočných hodinách, silnejšie osvetlenie na frekventovaných cestách a pod.) Správca osvetlenia dokáže regulovať osvetlenie tak, aby bola úspora energie čo najefektívnejšia.

Prenesená správa verejného osvetlenia IMAO
IMAO má niekoľkoročné skúsenosti s rekonštrukciami verejného osvetlenia o čom svedčia aj naše referencie v tejto oblasti. Naša práca obnáša prípravu celého projektu, vypracovanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie potrebných povolení zo strany úradov štátnej správy, realizáciu projektu, zapojenie verejného osvetlenia a revíziu celého systému. Keďže IMAO disponuje potrebným technickým a technologickým vybavením, služby v oblasti verejného osvetlenia  zabezpečujeme komplexne vo vlastnej réžií. V prípade záujmu ponúkame zákazníkom zmluvný servis alebo možnosť prenesenej správy verejného osvetlenia na zmluvne dojednanú dobu. Naše servisné oddelenie funguje na hotline linke 24 hodín denne, 7 dní v týždni vďaka čomu vieme garantovať výjazd k nahlásenej poruche do 48 hodín.


Hotline linka: 0917 559 559