Nahlasovanie protispoločenského konania

Národná rada Slovenskej republiky prijala 16. októbra 2014 zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, čím upravuje ochranu zamestnancov a osôb nahlasujúcich protispoločenskú činnosť. Cieľom je zabezpečiť ochranu a anonymitu osôb (zamestnancov, obchodných partnerov, zákazníkov) nahlasujúcich protispoločenskú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania danej spoločnosti. Výsledkom má byť anonymita, ochrana pracovného miesta či vzťahov na pracovisku. V spoločosti IMAO electric, s.r.o. je kontaktnou a zodpovednou osobou pre nahlasovanie takýchto aktivít Ing. Mária Kojnoková, personálna manažérka. Protispoločenskú aktivitu je možné nahlásiť prostredníctvom mobilného telefónu na číslo +421 918 941 554 (v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00) alebo emailom prostredníctvom mailovej adresy whistleblowing@imao.sk (nepretržite, 24 hodín denne, 7 dní v týždni). Ďalšou možnosťou je zaslanie podnetu na adresu sídla firmy IMAO electric, s.r.o. (Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica) alebo ústne priamo zodpovednej osobe.