Finalizujeme ďalší veľký projekt – 2 bioplynové stanice v Srbsku

IMAO Group, ako generálny zhotoviteľ,  finalizuje ďalší veľký projekt – dve bioplynové stanice v obci Dolovo, neďaleko Belehradu v Srbsku. 

Bioplynové stanice tak budú už čoskoro uvedené do prevádzky a pripravené na pretváranie organického odpadu na bioplyn, ktorý je následne pomocou kogeneračnej jednotky pretvorený na elektrickú energiu. 
 

Sme poprednými dodávateľmi kompletných riešení bioplynových staníc a solárnych elektrárni. Naše služby zahŕňajú návrh , projektovú dokumentáciu a v neposlednom rade samotnú realizáciu projektu. Taktiež zákazníkovi ponúkame technickú podporu a servis počas celej prevádzky.