Staviame fotovoltické zariadenia už aj v Prahe

Stali sme sa partnerom Pražského společenství obnovitelné energie a od roku 2023 sa preto budeme podieľať na niekoľkých projektoch, v rámci ktorých budeme realizovať fotovoltické zariadenia od A po Z na vybrané pražské objekty.

Cieľom projektu je vybudovať zdieľanú energetickú sieť v Prahe pre všetkých obyvateľov, ktorí budú môcť svoje energetické potreby riešiť pomocou obnoviteľných zdrojov, a teda primárne slnečného žiarenia. V rámci projektu sa budú inštalovať fotovoltické systémy dohromady až na 23 000 pražských objektoch, ktoré sú na tento účel vyhovujúce. Pôjde o domovy pre seniorov, divadlá, kiná, administratívne budovy a rodinné i bytové domy.

Fotovoltické systémy, alebo inak povedané solárne systémy, nájdete na rovinatých poliach i strechách domov či priemyselných budov. Premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu zabezpečujú fotovoltické panely rôznych rozmerov a výkonov. S inštaláciou týchto riešení máme niekoľkoročné skúsenosti a dovedna sme realizovali projekty s inštalovaným výkonom viac ako 90 MW a preto so všetkou skromnosťou môžeme tvrdiť, že pre Prahu budeme rovnakým prínosom, ako sme aj pre Slovensko od roku 2008.