servis fotovoltických elektrárni a bioplynových staníc

Naša dcérska spoločnosť OSMONT elektromontáže s.r.o. sa stala servisný partnerom výrobcu kogeneračných jednotiek TEDOM a.s. Naše oprávnenie zahŕňa servis motorov MWM rady TCG 2016,  V16, V12, V8 a komplet starostlivosť o kontajner a činnosti s tým súvisiace. Naši pracovníci sú zaškolený priamo od výrobcu MWM do úrovne KK1 na ktorú máme certifikát. Vykonávame bežné a povinné profylaktické prehliadky s nastavením ventilov každých 1500 motohodín, meraním opotrebenia ventilov a ďalších činností spojených s údržbou s označením E15, E30 a E40.

Medzi bežné činnosti patrí výmena oleja a odobratie vzoriek, ktoré samozrejme vieme poslať na analýzu a podľa výsledkov vieme nastaviť adekvátny interval výmeny, aby sme motor udržiavali v dobrej kondícii a znižovali tak zákazníkovi náklady. Vieme Vám odporučiť a dodať olej najvhodnejší pre Váš motor ako aj všetky bežné náhradné diely potrebné pre údržbu a servis motorov.

Sme špecialisti na práce spojené s bioplynovou stanicou. Máme za sebou viacročné a bohaté skúsenosti s výmenou lán na miešadlách a samozrejme aj výmenou samotných miešadiel. Vykonávame preventívne prehliadky nádrži spojených s čistením miešadiel, ktoré odporúčame vykonávať minimálne 2x ročne a všetkých ďalších bežných ako aj neočakávaných servisných činností na zariadeniach a nádržiach. Máme za sebou aj výmenu komplet celej strechy po výbuchu na fermentore. 

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti elektroinštalácií na bioplynových staniciach a fotovoltaických elektrární vrátane revízií VN a NN podľa platných noriem. Samozrejme máme nepretržitý HOT-LINE servis a linku kde nás v prípade servisnej zmluvy a spolupráce viete zastihnúť  24h denne. Väčšinu náhradných dielov na FVE máme skladom ihneď k odberu.

Zákazníkom, ktorí prevádzkujú zariadenie na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov ponúkame zmluvný administratívny servis.