Snažíme sa o udržateľnosť – ponúkame ekonomické alternatívy LED osvetlenia od spoločnosti ACK

V IMAO si uvedomujeme, že neustále sa meniace požiadavky a očakávania od zákazníkov si vyžadujú flexibilné reagovanie v odvetví osvetlenia. S tým súvisí neustále zlepšovanie vývoja ponúkaných produktov a služieb. Preto sme sa rozhodli zaradiť do predaja osvetlenie od spoločnosti ACK, ktorá pôsobí v odvetví už 27 rokov. Spoločnosť ACK ponúka kontinuitu v kvalite a rozumnej cene s dôrazom práve na ekonomické alternatívy ku všetkým druhom LED osvetlenia.

ACK objektívne hodnotí požiadavky a očakávania v danom sektore so svojimi rozsiahlymi skúsenosťami a odborným pohľadom sa snaží vytvárať si lojálnych zákazníkov.  Kontinuita v kvalite, rozumná cena, vzájomná dôvera a čestnosť, sú jej základné princípy, ktoré tvoria víziu spoločnosti.

Spoločnosť si je vedomá svojej firemnej zodpovednosti a podnikanie vykonáva v rámci princípu otvorenosti a čestnosti, chce vytvárať bezpečné pracovné prostredie, ktoré rešpektuje ľudské práva. V spoločnosti patrí medzi základné princípy obchodná stratégia, organizačná kultúra, spôsoby podnikania, identifikácia a skúmanie problémov a tvorba vhodných návrhov a zabezpečenie implementácie týchto návrhov.

V našich predajniache-shope nájdete rôzne typy LED osvetlenia tejto značky za prístupné ceny.

ACK spĺňa všetky miestne a národné zákony a predpisy týkajúce sa životného prostredia, prikladá veľký význam neustálemu zlepšovaniu svojho systému ochrany životného prostredia. Pri výrobe produktov sa do životného prostredia neuvoľňuje takmer žiadne škodliviny. Výhodou prevádzkovej budovy je, že nevzniká žiadne zvukové, vizuálne ani tepelné znečistenie. Vďaka ich využívanej recyklačnej jednotke opäť ožívajú vzácne kovy a plasty, a výrobky obsahujúce látky, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie sú likvidované v súlade s príslušnými zákonmi.

Ekologický prístup sa prejavuje aj v ich bezprašných, dobre vetraných pracovných priestoroch, ktoré spĺňajú hygienické a bezpečnostné normy a tým prispievajú k nevyhnutnej súčasti pre ochranu zdravia svojich zamestnancov pracujúcich na výrobných linkách.