realizacia elektroinstalacie pre novu vyrobnu halu automobilovy priemysel TI Hanil

Realizovali sme elektroinštaláciu v NOVEJ VÝROBNEJ HALE PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Spoločnosť TI-Hanil presúva svoju výrobu pre automobilový priemysel z Čadce do novej výrobnej haly o veľkosti 10 617 m2, ktorá sa nachádza v Krásnom nad Kysucou. V novom a väčšom priestore sme v období od decembra 2019 do marca 2020 zabezpečovali a realizovali elektroinštalačné práce technologických rozvodov.

Naša spoločnosť Imao electric, s.r.o. bola dodávateľom troch rozvádzačov, ktoré slúžia k napájaniu technológie v priestoroch haly. Dodaním materiálu sa naša práca neskončila a pustili sme sa do komplexnej realizácie prác, ktoré predstavujú montáž káblovej trasy pre uloženie káblov k jednotlivým výrobným strojom, samotné káblovanie či pripájanie strojov. Okrem iného, vo výrobnej hale sme  inštalovali aj rovné prenosné vedenie – Canalis v troch úsekoch pre napájanie montážnych stolov a strojov. Po ukončení všetkých prác bola vyhotovená revízna správa a finálne dielo bolo odovzdané objednávateľovi. Spoločnosti TI – Hanil prajeme v novej výrobnej hale veľa úspechov a splnených cieľov.