Podporujeme mladé talenty

Aj tento rok sa uskutočnilo odovzdávanie cien neziskovej organizácie Ad Astra študentom gymnázia v Považskej Bystrici. Nezisková organizácia Ad Astra podporuje záujmy a iniciatívu talentovaných študentov aj nad rámec toho, čo im umožnia učebné osnovy a rozpočet školy. Sme radi, že naša spoločnosť Imao electric s.r.o. patrí medzi donátorov a podporovateľov n.o. Ad Astra čím pomáhame podporovať projekty mladých študentov a podporujeme oceňovanie mladých talentov. Veríme, že každá podpora pomôže ovplyvniť smerovanie mladých ľudí k dosiahnutiu ich cieľa.