Osvetlili sme Margeciansky tunel

Margecansky tunel je v prevádzke už od roku 1872 a bol postavený pre Košicko-bohumínsku železničnú trať. Tunel sa pre železničnú trať prestal používať v roku 1955 a po odstránení koľajníc bolo dno tunelovej rúry vybetónované. Tunel sa teraz využíva ako účelová komunikácia vedúca do jednej z  rekreačných oblastí Ružínskej priehrady. 

Margecanský tunel má dĺžku 431m a zaujímavé je, že takmer polovica celej dĺžky rúry nemá obmurovku a jeho steny tvoria iba samotné opracované skaly. V roku 1985 bol tunel zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR ako technická pamiatka.

Tejto technickej pamiatke stále chýbalo osvetlenie, čím by sa zvýšil komfort a bezpečnosť pre chodcov a motoristov. IMAO vypracovalo návrh a výpočet optimálneho osvetlenia s čo najnižšími vstupnými a prevádzkovými nákladmi. Dodali sme všetok elektroinštalačný materiál a kompletné osvetlenie. Dúfame, že sa nám pomohlo zviditeľniť túto technickú pamiatku a keď budete mať cestu okolo, určite sa na tomto mieste zastavte.