Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie vojenských priestorov

Aktuálny rok 2020 nám prináša veľmi zaujímavé projekty a zabezpečenie a realizácia kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácie vo vojenských priestoroch kasárni (P. Jilemnického, Žilina) je jeden z nich. Práce prebiehali v budove č. 4 z dôvodu kritického stavu jestvujúcej elektroinštalácie.

Predmetom rekonštrukcie bola celková výmena elektroinštalácie, rozvádzačov, rekonštrukcia silnoprúdových rozvodov a vybudovanie štruktúrovaného káblového systému pre slaboprúdové rozvody dátovej siete. Ďalej sme uskutočnili modernizáciu osvetlenia s použitím úsporných zdrojov svetla a moderných LED svietidiel.

IMAO electric, s.r.o. spolu s našou dcérskou spoločnosťou OSMONT elektromontáže, zabezpečí nielen rekonštrukciu elektroinštalácie či osvetlenia od projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu. Naša práca predstavuje bohaté portfólio služieb a preto nás v prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať. Náš IMAO tím vám je plne k dispozícií pri riešení vašich požiadaviek, na ktoré reagujeme  s individuálnym prístupom.