IMAO na najvýznamnejšej elektrotechnickej výstave v Rusku – Elektro Moskva 2021

Pred pár dňami sa konal najvýznamnejší elektrotechnický veľtrh v Rusku, na ktorom sme, samozrejme, nemohli chýbať. Výstava ELEKTRO MOSKVA 2021 prebiehala v dňoch od 7.6 do 10.6.2021 a pokrývala celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení. Zároveň bol veľtrh hlavným miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v elektrotechnickom priemysle. Na 29. ročníku veľtrhu sa na viac ako 19 tisícoch štvorcových metrov výstavného priestoru predstavilo 226 vystavovateľov z 18 krajín sveta. To nám prinieslo množstvo príležitostí vytvárať nové kontakty či vízie pre naše podnikateľské možnosti.

Na výstave sme návštevníkom predstavili predovšetkým naše služby týkajúce sa obnoviteľných zdrojov, čo tvorí komplexnú prípravu projektu od návrhu, projektovej dokumentácie, prípadových štúdií, cez výstavbu, zapojenie, sprevádzkovanie až po servis celého diela. Samozrejme, pri reprezentovaní sme predstavili aj naše podnikateľské činnosti  v oblasti elektroinštalačného materiálu a svietidiel.

Pracovná cesta nespočívala len v prezentácii našej spoločnosti na veľtrhu ale aj v iných dôležitých aktivitách. Počas celého týždňa sme zorganizovali viacero stretnutí smerujúce k rozvoju vzťahov s potencionálnymi obchodnými partnermi z Ruskej Federácie. Mali sme tak priestor osobne prediskutovať možnosti obchodnej spolupráce.

elektro moskva 2021 - imao