IMAO expanduje do Vietnamu

Spoločnosť IMAO group a.s. bola pozvaná v januári do Vietnamského Đồng Hới na rokovanie ohľadom výstavby rozvodne vysokého napätia. Naše bohaté skúsenosti v oblasti výstavby obnoviteľných zdrojov a elektromontážnych prác oslovili investora a získali sme kontrakt na výstavbu 10 MW rozvodne.

Rozvodňa bude súčasťou parku na separovanie odpadu a umožní distribúciu vyrobenej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do verejnej siete –  2 MW z fotovoltickej elektrárne, 4 MW z bioplynovej elektrárne a 4 MW z elektrárne na spaľovanie vytriedeného odpadu.

V rámci projektu dodáme a nainštalujeme technológie na monitorovanie a riadenie pre výrobu elektrickej energie z bioplynovej stanice a spaľovne.