Aj tento rok sme podporili vzdelávanie v našom meste – Osobnosti Gymnázia 2022

Partnerom významného projektu Osobnosti Gymnázia v Považskej Bystrici sme sa stali aj pre rok 2022. Ocenením študentských osobností chceme motivovať mladých ľudí k vzdelávaniu a rozvoju svojho talentu. V IMAO stále veríme, že kvalifikovaní ľudia sú budúcnosť, vďaka ktorým naša spoločnosť môže prosperovať.

Osobnosťou Gymnázia je žiak, ktorý  je vzorom pre svojich spolužiakov v prospechu a zároveň preukázal výnimočnosť svojich kvalít mimo rámec požiadaviek na vzorový prospech, či už je to vo vzdelávacích aktivitách, alebo ako aktívny občan a člen komunity, v ktorej pôsobí.

Pre tento ročník, ktorý sa konal 10. júna 2022, odovzdala naša personálna manažérka Majka cenu Jakubovi Buzalkovi, jednému z ocenených študentov. Hoci je Jakub na gymnáziu ešte len necelý rok, preukazuje mimoriadne výsledky v matematických a fyzikálnych súťažiach a nemá problém podeliť sa o svoje vedomosti so spolužiakmi, ktorých intenzívne doučuje. Píše články pre Rozhľad a Obzor. Na svojom konte má už mnoho úspechov.

Celkovo bolo ocenených osem žiakov a po prvý raz bola ocenená Učiteľská osobnosť Gymnázia. Je to učiteľ/učiteľka, ktorá preukázala výnimočnosť svojich učiteľských a osobnostných kvalít. 

Máme skutočne radosť, že v našom okrese vyrastajú talentovaní ľudia pracujúci na svojom rozvoji osobnosti i zručnosti. To nám opäť dokazuje, že podporovať mladé talenty patrí k tomu najlepšiemu, čo môžeme pre našu spoločnosť spraviť.