15. výročie IMAO group

Dňa 24.03.2023 IMAO group oslávila spolu so svojimi zamestnancami 15. výročie svojho založenia. Od založenia IMAO electric, s. r. o. v roku 2008 prešla spoločnosť významnou transformáciou a rozsiahlou expanziou. Spoločnosť si prešla rôznymi obdobiami, no práve tie ťažké jej dopomohli rozvíjať sa. Z firmy, ktorá sa profilovala ako veľkoobchod a maloobchod s elektroinštalačným materiálom a svietidlami, sa stala nadnárodná skupina pôsobiaca v 6 krajinách Európy. Výsledkom práce nášho tímu sú fotovoltické elektrárne doma aj v zahraničí. IMAO group je podpísaná pod výstavbou viac ako 20 bioplynových staníc na území Európy a disponuje bohatými referenciami od rôznych klientov.

Poďakovanie

Toto všetko by však nebolo možné dosiahnuť bez našich zamestnancov. Len vďaka ich obetavému a zodpovednému prístupu k práci, mohla firma vzniknúť a ďalej sa rozvíjať. Rovnako, poďakovanie patrí aj našim partnerom, zákazníkom a všetkým, ktorí sú súčasťou našej firemnej rodiny.  Patrí Vám úprimná vďaka.