Predlžovacie káble – vyhnite sa problémom s bezpečnosťou

Určite aj Vy vo svojej domácnosti používate viaczásuvkové predlžovačky (také, ktoré majú 2 a viac zásuvkových vložiek). Ako však predlžovacie káble používať  tak, aby sme sa vyhli možnému nebezpečenstvu? V 7 tipoch Vám poradíme, čo by ste mali mať na pamäti pri využívaní predlžovačiek.

Predlžovacie káble sú veľmi užitočným pomocníkom, no aj oni majú svoje limity. Bez správnej údržby a používania môže dôjsť k ich poškodeniu, prepätiu a dokonca aj k úrazu elektrickým prúdom.  Aby ste sa týmto prípadom vyhli, dodržujte nasledovných 7 pravidiel:

1. Nepreťažujte predlžovacie káble

Nepripájajte príliš veľa zariadení v rovnakom čase. Môžete sa opýtať: „ A nie je to presne to, na čo sú predlžovačky určené?“ Určite sa však  viac oplatí dbať o bezpečnosť  a vyhnúť sa preťaženiu, aby nedošlo k požiaru.

2. Nepoužívajte predlžovačky v nonstop prevádzke

Povedzme , že chcete pripojiť spotrebič do elektrickej energie len na určitý čas. Napríklad pri príležitosti akou je návšteva či oslava chcete pripojiť Váš laptop do siete a využiť ho na púšťanie hudby. Šnúra je však prikrátka, tak použijete predlžovací kábel. To je úplne v poriadku pokiaľ je takéto usporiadanie dočasné. Predlžovacie káble sa neodporúčajú používať v nonstop prevádzke. Vždy sa uistite, že predlžovačku vypojíte zo siete, prípadne použite vypínač, no majte na pamäti, že aj po vypnutí vypínača stále dochádza k spotrebúvaniu elektrickej energie.

3. Neodstraňujte kolík zo zástrčky ak nepasuje do zásuvky

Nikdy nasilu nezapájajte trojkolíkovú zástrčku do dvojkolíkovej zásuvky! Tiež sa nikdy nesnažte nasilu odstrániť zo zástrčky uzemňovací kolík a následne zástrčku zapojiť.

4. Ubezpečte sa , že predlžovačka je bezpečná

Na trhu je obrovská ponuka predlžovacích káblov. Vždy sa uistite, že predlžovací kábel, ktorý ste si zvolili je dimenzovaný pre spotrebiče, ktoré doňho plánujete pripojiť. Dbajte na to, aby ste si pri kúpe všimli v akých podmienkach sa predlžovací káble dá použiť (vnútorné alebo vonkajšie použitie). Nízka cena niekedy nemusí zaručiť bezpečnosť, naopak môže zvýšiť riziko vzniku elektrických hrozieb.

5. Vyhnite sa prehrievaniu

Neinštalujte predlžovacie šnúry cez steny alebo stropy. Môže dôjsť k ich prehrievaniu, čo vytvára zvýšené riziko požiaru.

6. Nepoužívajte akokoľvek poškodené predlžovacie káble

Nesprávne využívanie predlžovacích káblov môže viesť k ich poškodeniu. Po určitej dobe si môžete všimnúť, že kábel je na koncoch rozstrapkaný alebo vnútorné kábliky sú odkryté. Kontakt s odkrytým káblom pod izoláciou môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo popáleniny. Aby ste tomu zabránili vyhnite sa používaniu svoriek alebo klincov na upevnenie predlžovačiek na rôzne povrchy, umiestneniu pod ťažký nábytok či pricviknutiu do dverí alebo okien. Tiež dávajte pozor na iné mechanické poškodenia, ktoré môžu spôsobiť skrat.

7. Neprikrývajte predlžovačky

Neumiestňujte predlžovačky pod koberce alebo prikrývky z akéhokoľvek dôvodu. Prečo? Keď prúd prechádza cez kábel, elektrický odpor spôsobuje dve veci – pokles napätia a ohriatie kábla. Ak je predlžovací kábel prikrytý napríklad kobercom, môže dôjsť k prehriatu prívodného kábla. To nielen poškodí kábel, ale môže aj spôsobiť zapálenie elektrického spotrebiča.

 

O predlžovacie káble je potrebné sa starať tak, ako o každé elektrické zariadenie. Dodržujte vyššie uvedené pravidlá aby ste sa uistili, že Vaše predlžovačky sú v dobrom stave schopnom pre prevádzku.  Tým sa nielen vyhnete nákupu nových káblov, ale tiež ochránite Vašu domácnosť  pred problémami s elektrickou energiou. Avšak, ak si presa len potrebujete zadovážiť nový predlžovací kábel pozrite si našu ponuku v eshope.