Neprestávame podporovať úspešné mladé talenty

V IMAO veríme, že kvalifikovaní ľudia sú budúcnosť, vďaka ktorým naša spoločnosť môže prosperovať. Uvedomujeme si dôležitosť nielen kvalitného vzdelania, ale aj samotnej motivácie študentov k vzdelávaniu. Preto sme sa bez váhania rozhodli podporiť nový projekt zameraný na zviditeľnenie talentov Gymnázia Považská Bystrica a pomôcť tak študentom k motivácii neustále sa zlepšovať a dosahovať výborné výsledky.

Stali sme sa tak partnermi projektu OSOBNOSŤ GYMNÁZIA 2021 a v piatok, 18. júna, naša kolegyňa Simona, s potešením a hrdosťou za celý kolektív, odovzdala cenu jednej z 8 finalistov, Valérii Kvaššayovej. Valéria, spoločne s ostatnými finalistami, sú vzorom pre svojich spolužiakov v prospechu a súčasne dokazujú svoj talent aj nad rámec štandardných požiadaviek s vynikajúcimi výsledkami. Nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, vynikajú v vzdelávacích činnostiach alebo v aktivitách prospešných pre komunitu.

Máme skutočne radosť, že v našom okrese vyrastajú talentovaní ľudia pracujúci na svojom rozvoji osobnosti i zručnosti. To nám opäť dokazuje, že podporovať mladé talenty patrí k tomu najlepšiemu, čo môžeme pre našu spoločnosť spraviť.

Študentom srdečne gratulujeme a želáme ešte mnoho úspechov!