Navštívil nás indonézsky veľvyslanec – Ožívajú projekty BPS!

Príležitosť stretnúť sa s indonézskym veľvyslancom sme si nemohli nechať uniknúť. Každému stretnutiu s potencionálnym obchodným partnerom venujeme osobitnú pozornosť a návšteva indonézskeho veľvyslanca v sídle našej spoločnosti nebola výnimkou. Mali sme tak priestor opäť bezprostredne prediskutovať možnosti obchodnej spolupráce.

Hlavnou témou nášho rokovania bola príležitosť nákupu / predaju tovaru a predovšetkým možnosť spolupráce v oblasti obnoviteľných zdrojov. Veľvyslanca oslovili najmä naše bioplynové stanice a primárne naša jednotka na separáciu odpadu. Nakoľko v Indonézií majú problém s triedením odpadu, táto technológia je pre nich veľmi zaujímavá. Záver stretnutia smeroval k rozvoju vzťahov s potencionálnymi obchodnými partnermi z najväčšieho ostrovného štátu.

Veríme, že aj vďaka tomuto stretnutiu nás čaká veľa zaujímavých projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov, ktoré dopomôžu Indonézií k naplneniu ich cieľa a teda zníženiu odpadu.

obnovitelne zdroje projekty s indoneziou