Kasárne Žilina

výmena elektroinštalácie, rozvádzačov, vybudovanie štruktúrovanej kabeláže…