IMAO - Indonesia businnes forum 2019

IMAO v Indonézii! Projekt WASTE TO ENERGY a fórum INDONESIA-VISEGRAD BUSINESS FORUM 2019

Na základe pozvania Veľvyslanectva Indonézie v Slovenskej Republike sa IMAO vydalo na cestu do Indonézie. Súčasťou pracovnej cesty bola účasť na business forume v Jakarte a prezentácia našej spoločnosti a projektov na spracovanie odpadu- WASTE TO ENERGY. Táto prezentácia sa konala v dvoch mestách v Indonézii a to v Semerangu a Tangerengu. 

Ako prvé sme absolvovali fórum s názvom INDONESIA-VISEGRAD BUSINESS FORUM 2019. Ide o prvé fórum s touto tematikou, ktoré sa konalo v meste Jakarta. Cieľom indonézskeho ministerstva zahraničných vecí bolo prostredníctvom tohto fóra povzbudiť domácich indonézskych podnikateľov k zvýšeniu interakcie s podnikmi z krajín Vyšehradskej skupiny (V4) a tak preskúmať netradičné trhy v stredoeurópskych regiónoch. Zúčastnených bolo približne 55 indonézskych spoločností a 48 spoločností z krajín V4, kde IMAO nemohlo chýbať. Vo forme panelovej diskusie sme predstavili našu spoločnosť, jej činnosti, zameranie a v neposlednom rade projekty, ktoré sme zrealizovali.

IMAO - Indonesia businnes forum 2019

Veľmi dôležitou témou ďalšej prezentácie bola problematika spracovania odpadu v Indonézií. Vedeli ste, že Indonézia, súostrovie s viac ako 17-tisíc ostrovmi, sa zaviazala do roku 2025 znížiť množstvo plastového odpadu o 70%? Z tohto dôvodu sa snažia prilákať investorov – spoločnosti, ktoré sú odborníkmi v danej oblasti, teda aj nás :-). Pri tejto príležitosti sme boli pozvaní samotnými starostami mesta Semeranf a Tangerang k projektu WASTE TO ENERGY. Tu sme prezentovali spaľovňu odpadu, bioplynovú stanicu a fotovoltaickú elektráreň, ktoré dopomôžu Indonézií k naplneniu ich cieľa a teda zníženiu odpadu.

Veríme, že najväčšiemu ostrovnému štátu sa podarí naplniť všetky stanovené ciele a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.