IMAO na poľnohospodárskom veľtrhu v Srbsku

15. mája srbský minister poľnohospodárstva Branislav Nedimović otvorili  v Novom Sade 85. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu, na ktorom sa zúčastnilo aj IMAO. Srbský medzinárodný poľnohospodársky veľtrh je jednou z najväčších a najvýznamnejších udalostí v strednej a juhovýchodnej Európe v oblasti poľnohospodárstva. Tento moderný veľtrh propaguje význam inovácií a predstavuje syntézu skúseností a úspechov.

Naša srbská pobočka predstavila možnosti využitia zdrojov z poľnohospodárskej produkcie na výrobu obnoviteľných zdrojov energie, hlavne v oblasti bioplynových staníc s ktorými máme dlhoročné skúsenosti a v Srbsku ich aktívne budujeme. 

Medzinárodný veľtrh poľnohospodárstva sa uskutočnil 15. – 21. mája 2018 a bolo nám cťou byť súčasťou takejto veľkej udalosti.