Demänová village

Na okraji Liptovského Mikuláša v Demänovej vyrástol nový rezort Demänová village, ktorý chce vytvoriť novú štvrť z apartmánových domov. Všetky stavby sú nízkoenergetické drevostavby, ktoré sú energeticky úspornejšie v porovnaní s klasickou stavbou. Komplex plánuje vyrábať elektrickú energiu aj s použitím fotovoltických panelov. Celý rezort je osvetlený LED svietidlami, ktoré majú veľmi nízku spotrebu elektrickej energie. Pred reštauráciou a pri parkoviskách sa budú nachádzať rýchlo nabíjačky pre elektromobily a e-bike. 

IMAO výrazne prispelo pri výstavbe tohto rezortu návrhom a realizáciou vnútro-areálových NN a VN rozvodov, kompletnou dodávkou elektroinštalačného materiálu, vrátane trafostanice. Taktiež sme navrhli a realizovali rozvody optickej siete. V rezorte sme nainštalovali monitoring energií pre sledovanie a optimalizovanie nákladov.