Rekonštrukcia osvetlenia hraničných prechodov v Chorvátsku​

Chorvátsko je takmer pre všetkých známe najmä ako dovolenková destinácia. Pre spoločnosť IMAO, popri ostatných činnostiach, znamená táto krajina i priestor pre realizáciu zaujímavých projektov. Susedmi tohto štátu sú Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Bosna a Herzegovina, a Čierna hora. Chorvátsko sa rozhodlo pre rekonštrukciu osvetlenia hraničných prechodov, ktorých má celkovo až 154. Spoločnosť IMAO sa zúčastnilo výberového konania na návrh a realizáciu rekonštrukcie osvetlenia spomínaných hraničných prechodov. Dňa 21.2.2019 sme do skúšobnej prevádzky odovzdali prvý zrealizovaný projekt a to hraničný prechod na severe krajiny so Slovinskom Dubrava – Križovljanska. V prvej fáze projektu bolo vymenených 42 svetelných bodov v dvoch smeroch. Druhým krokom je výmena osvetlenia priľahlých priestorov, parkovísk a manipulačných plôch. Výmena ďalších 3 prechodov sa rozbieha začiatkom marca. Podľa zadania objednávateľa bude do roku 2021 zrekonštruovaných všetkých 154 hraničných prechodov.