Názov: Inštal. výkon: Aktuálny výkon: Stav: Typ:

   
 
 
 

 

 

 

   

IMAO electric s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica       tel: +421 42 44 318 79     e-mail: imao@imao.sk